بخش منطقی استعداد تحصیلی دکتری

دومین بخش از استعداد تحصیلی دکتری (سوال های 9 تا 15)، بخش منطقی (critical reasoning) است. داوطلبان گروه آزمایشی فنی و مهندسی این بخش را ندارند و به جای آن باید به سوال های تجسمی جواب دهند. اگر در روز آزمون کمی دقت کنید به شرطی که قبل از آن تمرین کافی کرده باشید، بخش منطقی راحت ترین بخش برای شما میشود و میتوانید از آن نمره قابل توجهی کسب کنید.

در سئوالات این بخش یک پاراگراف آورده میشود و سوالی در رابطه با متن پرسیده میشود. سوالی که پرسیده میشود عموما یکی از سوالهای زیر است:

  • کدام گزینه استدلال موجود در متن را تضعیف میکند؟
  • کدام گزینه استدلال موجود در متن را تقویت میکند؟
  • کدام گزینه را میتوان از متن نتیجه گرفت؟
  • کدام گزینه به فرض مستتر در متن اشاره می کند؟
  • رابطه بین دو جمله ی مشخص شده در متن چیست؟

در این سایت بیش از 300 سوال منطقی وجود دارد که با حل کردن این سوال ها به تسلط و سرعت عمل کافی خواهید رسید. برای بیشتر سوال ها پاسخ تشریحی ویدیویی ساخته شده است.

 

کشاورزی

انسانی

دامپزشکی

زبان

علوم