درک مطلب استعداد تحصیلی دکتری

اولین بخش آزمون استعداد تحصیلی دکتری (سوال 1 تا سوال 8) بخش درک مطلب است و شما باید بوسیله استنتاج و جستجو در متن به سوالات کلی جزیی پاسخ دهید. این بخش مانند بخش درک مطلب زبان انگلیسی است و از این جهت شما با این نوع سوالات آشنا هستید. شما در این بخش با دو متن مجزا در رابطه با موضوعات تخصصی گروه آزمایشی خود مواجه می شوید. مثلا اگر گروه آزمایشی شما علوم پایه باشد موضوع متن ها در رابطه با یکی از مباحث فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی و ریاضی خواهد بود.

تقریبا همه رقیب های شما در آزمون بخش درک مطلب را جواب میدهند (حالا درست یا غلط) و من هم به شما پیشنهاد میدهم که از سوالات آسان این بخش به راحتی عبور نکنید، چرا که پاسخ دادن به سوال های بخش های بعدی ریسک بیشتری دارد.

اگر وقت ندارید، اگر قرار است به همه سوالهای زبان عمومی پاسخ دهید یا اینکه برای بخش های دیگر استعداد تحصیلی برنامه دارید میتوانید فقط یک متن درک مطلب را بخوانید. در این حالت بهتر متنی را انتخاب کنید که موضوع آن در رابطه با رشته تحصیلی شما است یا اینکه پیش زمینه ذهنی درباره آن موضوع را دارید. اما دقت کنید که هیچ گاه با دانسته های قبلی خود به سوالات پاسخ ندهید ، چون همانطور که گفته شد سوالهای این بخش مهارت شما در رابطه با استنتاج و جستجو در متن را ارزیابی میکنند و پاسخ همه سوالات را باید با توجه به خود متن پاسخ داد.

برای کسب درصد بیشتر در این بخش و کاهش زمان پاسخگویی به سوالات فقط باید تست بیشتری بزنید.

در زیر بر روی یک گروه آزمایشی کلیک کنید و وارد آن شوید. در آنجا میتوانید آزمون های برگزار شده سالهای قبل مربوط به گروه آزمایشی خود را ببینید. در دوره بطور رایگان ثبت نام کنید. ثبت نام در تمامی دوره های سایت رایگان است و همیشه رایگان باقی خواهد ماند. اکثر سوالها دارای پاسخ تشریحی ویدیویی هستند. در زیر هر سوال یک دکمه نمایش پاسخ وجود دارد که با کلیک بر این دکمه میتوانید پاسخ تشریحی ویدیویی مربوط به هر سوال را ببینید. لطفا شروع کنید!

زبان

کشاورزی

دامپزشکی

علوم