بخش درک مطلب گروه آزمایشی فنی مهندسی

رایگان

ثبت نام دانشجویان 2

راهنمایی:

داوطلبین محترم در این دوره سوالهای بخش درک مطلب گروه آزمایشی فنی مهندسی آورده شده است. همه گروه های آزمایشی میتوانند از این سوال ها به عنوان تمرین برای آزمون استعداد تحصیلی دکتری استفاده کنند. به سربرگ آزمون ها بروید یک آزمون را انتخاب کنید. پس از انتخاب آزمون، سوال ها را به دقت بخوانید و بر روی گزینه صحیح کلیک کنید. برای پایان دادن به آزمون و مشاهده درصد و سوال های صحیح و غلط بر روی دکمه پایان آزمون کلیک کنید. با دکمه های «قبل» و «بعد» میتوانید سوال قبلی و بعدی را مشاهده کنید و دکمه «مشاهده پاسخ سوال» فایل ویدیوییحل تشریحی سوال را در صورت موجود بودن نمایش میدهد.

  • آزمون سال 91  0/3

    • متن اول درک مطلب فنی 91
    • متن دوم درک مطلب فنی 91
    • متن سوم درک مطلب فنی 91

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.