بخش کمیتی گروه آزمایشی دامپزشکی

کمیتی دامپرشکی 95

راهتمایی:

این بخش از آزمون استعداد، از انواع مختلف سوال های کمی، استعدادد عددی و ریاضیاتی، حل مسئله و … تشکیل شده است.توجه داشته باشید به خاطر متفاوت بودن سوال های این بخش آزمون،هر سوال را بر اساس دستورالعمل ویژه ای که در ابتدای هر دسته سوال آمده پاسخ دهید. برای پایان دادن به آزمون و مشاهده درصد و سوال های صحیح و غلط بر روی دکمه پایان آزمون کلیک کنید. با دکمه های «قبل» و «بعد» میتوانید سوال قبلی و بعدی را مشاهده کنید و دکمه «مشاهده پاسخ سوال» فایل ویدیویی حل تشریحی سوال را در صورت موجود بودن نمایش میدهد.

 • 10
 • نامحدود
 • 80%
 • 7

لیست سوالات

 1. دامپزشکی 95 سوال 24

 2. دامپزشکی 95 سوال 25

 3. دامپزشکی 95 سوال 26

 4. دامپزشکی 95 سوال 27

 5. دامپزشکی 95 سوال 28

 6. دامپزشکی 95 سوال 29

 7. دامپزشکی 95 سوال 30

راهنمایی:

داوطلبین محترم در این دوره سوالهای بخش کمیتی گروه آزمایشی دامپزشکی آورده شده است. همه گروه های آزمایشی میتوانند از این سوال ها به عنوان تمرین برای آزمون استعداد تحصیلی دکتری استفاده کنند. به سربرگ آزمون ها بروید یک آزمون را انتخاب کنید. پس از انتخاب آزمون، سوال ها را به دقت بخوانید و بر روی گزینه صحیح کلیک کنید. برای پایان دادن به آزمون و مشاهده درصد و سوال های صحیح و غلط بر روی دکمه پایان آزمون کلیک کنید. با دکمه های «قبل» و «بعد» میتوانید سوال قبلی و بعدی را مشاهده کنید و دکمه «مشاهده پاسخ سوال» فایل ویدیویی حل تشریحی سوال را در صورت موجود بودن نمایش میدهد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.