بخش کمیتی گروه آزمایشی هنر

رایگان

ثبت نام دانشجویان 1

راهنمایی:

داوطلبین محترم در این دوره سوالهای بخش کمیتی گروه آزمایشی هنر آورده شده است. همه گروه های آزمایشی میتوانند از این سوال ها به عنوان تمرین برای آزمون استعداد تحصیلی دکتری استفاده کنند. به سربرگ آزمون ها بروید یک آزمون را انتخاب کنید. پس از انتخاب آزمون، سوال ها را به دقت بخوانید و بر روی گزینه صحیح کلیک کنید. برای پایان دادن به آزمون و مشاهده درصد و سوال های صحیح و غلط بر روی دکمه پایان آزمون کلیک کنید. با دکمه های «قبل» و «بعد» میتوانید سوال قبلی و بعدی را مشاهده کنید و دکمه «مشاهده پاسخ سوال» فایل ویدیویی حل تشریحی سوال را در صورت موجود بودن نمایش میدهد.

 • آزمون سال 93  0/1

  • کمیتی هنر 93
 • آزمون سال 94  0/1

  • کمیتی هنر 94
 • آزمون سال 95  0/1

  • کمیتی هنر 95
 • آزمون سال 96  0/1

  • کمیتی هنر 96

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.