جلسه چهارم- درک مطلب علوم 93

جلسه چهارم- درک مطلب علوم پایه 93

راهنمایی:

در این بخش یک متن آمده است. متن و پاسخ هایی که زیر آن آمده است را به دقت بخوانید. با توجه به آنچه که میتوان از متن استنتاج یا استنباط کرد، پاسخ صحیح را پیدا کنید و بر روی آن کلیک کنید. برای پایان دادن به آزمون و مشاهده درصد و سوال های صحیح و غلط بر روی دکمه پایان آزمون کلیک کنید. با دکمه های «قبل» و «بعد» میتوانید سوال قبلی و بعدی را مشاهده کنید و دکمه «مشاهده پاسخ سوال» فایل ویدیویی حل تشریحی سوال را در صورت موجود بودن نمایش میدهد.

  • 10
  • نامحدود
  • 80%
  • 4

لیست سوالات

  1. علوم 93 سوال 1 – Copy

  2. علوم 93 سوال 2 – Copy

  3. علوم 93 سوال 3 – Copy

  4. علوم 93 سوال 4 – Copy

راهنمایی:

داوطلبین محترم در این دوره سوالهای بخش درک مطلب گروه آزمایشی علوم پایه 93 آورده شده است. همه گروه های آزمایشی میتوانند از این سوال ها به عنوان تمرین برای آزمون استعداد تحصیلی دکتری استفاده کنند. به سربرگ آزمون ها بروید. پس از انتخاب آزمون، سوال ها را به دقت بخوانید و بر روی گزینه صحیح کلیک کنید. برای پایان دادن به آزمون و مشاهده درصد و سوال های صحیح و غلط بر روی دکمه پایان آزمون کلیک کنید. با دکمه های «قبل» و «بعد» میتوانید سوال قبلی و بعدی را مشاهده کنید و دکمه «مشاهده پاسخ سوال» فایل ویدیویی حل تشریحی سوال را در صورت موجود بودن نمایش میدهد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.